معنی و ترجمه کلمه group factors به فارسی group factors یعنی چه

group factors


روانشناسى : عاملهاى گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها