معنی و ترجمه کلمه grouting gallery به فارسی grouting gallery یعنی چه

grouting gallery


معمارى : دالان تزريق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها