معنی و ترجمه کلمه guard cell به فارسی guard cell یعنی چه

guard cell


(گ.ش ).يکى از دو سلول لوبيايى شکلى که منافذ( تنفسى )گياهى را تشکيل ميدهند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها