معنی و ترجمه کلمه guild socialism به فارسی guild socialism یعنی چه

guild socialism


گيلد سوسياليسم ،اعتقاد به انحصار صنايع از طرف دولت
قانون ـ فقه : سوسياليسم صنفى عقيده کسانى که در عين اعتقاد به سوسياليسم معتقد به ايجاد سيستم عدم تمرکز در مورد اصناف و دادن ازادى بيشتر به انها بودند و کنترل دولتى صاحبان حرف را جايز نمى شمر دند و از اين نظر گرايش ايشان به سنديکاليسم قابل توجه است
بازرگانى : سوسياليسم صنفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها