معنی و ترجمه کلمه gymnastically به فارسی gymnastically یعنی چه

gymnastically


ازراه ورزش ،ازلحاظ ورزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها