معنی و ترجمه کلمه gymnastically به فارسی gymnastically یعنی چه

gymnastically


ازراه ورزش ،ازلحاظ ورزش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها