معنی و ترجمه کلمه hand regulation به فارسی hand regulation یعنی چه

hand regulation


الکترونيک : تنظيم با دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها