معنی و ترجمه کلمه hand to mouth به فارسی hand to mouth یعنی چه

hand to mouth


دست بدهان ،(مج ).محتاج ،گنجشک روزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها