معنی و ترجمه کلمه hand-grenade به فارسی hand-grenade یعنی چه

hand-grenade


نارنجک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها