معنی و ترجمه کلمه hard beach به فارسی hard beach یعنی چه

hard beach


ساحل مستحکم
علوم نظامى : قسمت مستحکم ساحل يا اسکله اسکله روسازى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها