معنی و ترجمه کلمه hard of hearing به فارسی hard of hearing یعنی چه

hard of hearing


روانشناسى : سنگين گوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها