معنی و ترجمه کلمه hard surfacing به فارسی hard surfacing یعنی چه

hard surfacing


علوم مهندسى : سخت گردانى سطحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها