معنی و ترجمه کلمه harmattan به فارسی harmattan یعنی چه

harmattan


بادخشک زمستانى سواحل غربى افريقا

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها