معنی و ترجمه کلمه hat in hand به فارسی hat in hand یعنی چه

hat in hand


کلاه دردست ،چاپلوسانه ،ازروى پستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها