معنی و ترجمه کلمه he has never seen a lion به فارسی he has never seen a lion یعنی چه

he has never seen a lion


او هرگز شير نديده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها