معنی و ترجمه کلمه he has none the wiser به فارسی he has none the wiser یعنی چه

he has none the wiser


چيزى براطلاعتش افزوده نشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها