معنی و ترجمه کلمه he is an adequate provider به فارسی he is an adequate provider یعنی چه

he is an adequate provider


براى تهيه خواربار( ومانندان ) ادم با کفايتى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها