معنی و ترجمه کلمه he is ill with fever به فارسی he is ill with fever یعنی چه

he is ill with fever


تب دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها