معنی و ترجمه کلمه he is safe to be there به فارسی he is safe to be there یعنی چه

he is safe to be there


حتما انجاخواهدبود،يقينا انجاخواهدبود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها