معنی و ترجمه کلمه he may come late به فارسی he may come late یعنی چه

he may come late


ممکن است دير بيايد،شايد دير بيايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها