معنی و ترجمه کلمه he was found of her به فارسی he was found of her یعنی چه

he was found of her


مايل او بود،باو مايل بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها