معنی و ترجمه کلمه he was petrified with fear به فارسی he was petrified with fear یعنی چه

he was petrified with fear


از ترس بيحس يا بى حرکت شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها