معنی و ترجمه کلمه he was sentenced to death به فارسی he was sentenced to death یعنی چه

he was sentenced to death


محکوم بمرگ( يا اعدام ) شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها