معنی و ترجمه کلمه head hunt به فارسی head hunt یعنی چه

head hunt


بريدن سردشمن وبردن ان بعنوان غنيمت ونشانه پيروزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها