معنی و ترجمه کلمه headed به فارسی headed یعنی چه

headed


سردار،رسيده ،نوک دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها