معنی و ترجمه کلمه headforemost به فارسی headforemost یعنی چه

headforemost


باکله ،سربجلو،از سر،سراسيمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها