معنی و ترجمه کلمه heart-sore به فارسی heart-sore یعنی چه

heart-sore


افسرده ،دل ريش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها