معنی و ترجمه کلمه hedonic به فارسی hedonic یعنی چه

hedonic


مربوط بخوشى ولذت
روانشناسى : لذتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها