معنی و ترجمه کلمه height money به فارسی height money یعنی چه

height money


معمارى : اضافه بهاى کار در ارتفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها