معنی و ترجمه کلمه high angle به فارسی high angle یعنی چه

high angle


علوم نظامى : تير قائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها