معنی و ترجمه کلمه high burst به فارسی high burst یعنی چه

high burst


ترکش بالا
علوم نظامى : تير زمانى بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها