معنی و ترجمه کلمه high frequency furnace به فارسی high frequency furnace یعنی چه

high frequency furnace


علوم مهندسى : کوره فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها