معنی و ترجمه کلمه high voltage plant به فارسی high voltage plant یعنی چه

high voltage plant


علوم مهندسى : نيروگاه فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها