معنی و ترجمه کلمه high-head turbine به فارسی high-head turbine یعنی چه

high-head turbine


علوم مهندسى : توربين فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها