معنی و ترجمه کلمه high-temperature alloy به فارسی high-temperature alloy یعنی چه

high-temperature alloy


علوم مهندسى : الياژ درجه حرارت بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها