معنی و ترجمه کلمه hip swing به فارسی hip swing یعنی چه

hip swing


ورزش : چرخ جلو روى پارالل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها