معنی و ترجمه کلمه historian به فارسی historian یعنی چه

historian


تاريخ نويس ،تاريخ دان ،مورخ ،تاريخ گزار
بازرگانى : تاريخدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها