معنی و ترجمه کلمه hot dipping process به فارسی hot dipping process یعنی چه

hot dipping process


علوم مهندسى : فرايند اندودکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها