معنی و ترجمه کلمه hot hand به فارسی hot hand یعنی چه

hot hand


ورزش : پرتاب موفق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها