معنی و ترجمه کلمه hydrometeor به فارسی hydrometeor یعنی چه

hydrometeor


وجود بخاراب در هوا( بهر صورت که ممکن است)،باران ،برف ،تگرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها