معنی و ترجمه کلمه hygrograph به فارسی hygrograph یعنی چه

hygrograph


نم نگار،دستگاه خود کارى براى اندازه گيرى رطوبت جوى
معمارى : نم نگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها