معنی و ترجمه کلمه i made up my mind to go به فارسی i made up my mind to go یعنی چه

i made up my mind to go


نصميم گرفتم که بروم ،بر ان شدم که بروم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها