معنی و ترجمه کلمه i treated both alike به فارسی i treated both alike یعنی چه

i treated both alike


هر دو را به يک چشم ديدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها