معنی و ترجمه کلمه ichthyosis به فارسی ichthyosis یعنی چه

ichthyosis


(طب) داءالحيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها