معنی و ترجمه کلمه identification markings به فارسی identification markings یعنی چه

identification markings


علوم دريايى : علايم شناسايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها