معنی و ترجمه کلمه identification character به فارسی identification character یعنی چه

identification character


علوم مهندسى : علامت مشخصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها