معنی و ترجمه کلمه ignition pulse به فارسی ignition pulse یعنی چه

ignition pulse


پالس احتراق ،ضربه احتراق
علوم مهندسى : ايمپولز احتراق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها