معنی و ترجمه کلمه illuminating shell به فارسی illuminating shell یعنی چه

illuminating shell


گلوله منور
علوم نظامى : گلوله روشن کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها