معنی و ترجمه کلمه impermeability factor به فارسی impermeability factor یعنی چه

impermeability factor


معمارى : ضريب نفوذناپذيرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها