معنی و ترجمه کلمه in propria persona به فارسی in propria persona یعنی چه

in propria persona


(حق ).شخصا،بنفسه ،بوسيله خود شخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها