معنی و ترجمه کلمه in the sulks به فارسی in the sulks یعنی چه

in the sulks


در حال قهر،ترشرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها